ธุรกิจหนังสือ....18 ปี สำนักพิมพ์ ‘ใยไหม’ > All Magazine
    Search
  
26
ธุรกิจหนังสือ....18 ปี สำนักพิมพ์ ‘ใยไหม’

        “สำนักพิมพ์ใยไหมถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2534 ค่ะ ผู้ก่อตั้งคือ คุณอภิสิทธิ์  กัมพลาวลี
 ท่าน
ป็นคนที่รักการอ่าน และเห็นว่าหนังสือคือแหล่งความรู้ที่สำคัญที่สุด ท่านบอกว่า
ในชีวิตของแต่ละคนจะมี 2 ด้านเสมอนั่นคือ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ส่วนอีกด้าน
คือ การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ที่ทุกคนสามารถแสวงได้ด้วยตัวเองจากการอ่านหนังสือ เราจึง
มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตหนังสือที่เข้าใจภาวะอารมณ์ และวิถีชีวิตของเยาวชนได้ไม่แพ้
เพื่อนแท้ในชีวิตจริงของพวกเขา ระยะแรกเราผลิตหนังสือ ‘กลอนใยไหม’ ซึ่งได้รับ
ความนิยมสูงสุดในช่วงเวลานั้น โดยมีความมุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนรู้จักชีวิตและความ
รักได้ทันท่วงทีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รัก อกหัก ทุกข์ท้อ หรือสับสนในความรัก และ
ผลิตหนังสือ Friendship เพิ่มเติมด้วยแนวคิดที่ว่า อยากให้เยาวชนได้เก็บ
ช่วงเวลาแห่งมิตรภาพไว้ให้นานที่สุด เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเมื่อพวกเขาเติบโตต่อไป
ในอนาคต” คุณวรวรรณเล่าถึงการก่อตั้ง ‘สำนักพิมพ์ใยไหม’ ในระยะแรกให้เราฟัง
กว่าที่สำนักพิมพ์ใยไหมจะเติบโตและผลิตหนังสือคุณภาพอย่างทุกวันนี้ มีความเป็นมาอย่างไร

       คุณวรวรรณบอกว่า “ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไปจากการผลิตหนังสือกลอนสำหรับเด็กและวัยรุ่น
ได้พัฒนาเป็นบทความที่ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี โดยในปี 2545 เราเปิด
ตลาดหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คแนวใหม่ขึ้น คือ ‘หมวดพัฒนาตนเอง’ มีผลงานเป็นที่รู้จัก อาทิ
‘Life on The Rock’ และ ‘เป็นอะไรไปความรัก?’ ของ ว.แหวน

เป็นอะไรไปความรัก?   


                  ซึ่งทั้งสองเล่มมียอดจำหน่ายสูงร่วม 300,000 เล่ม ซึ่งเป็นที่มาของหนังสือสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านหนังสือใยไหมเป็นอย่างดีและเป็นหนังสือต้นแบบในหมวดนี้
 พอมาถึงปี 2548 ก็ได้ขยายงานเพิ่มขึ้นใน ‘หมวดธรรมะประยุกต์’ โดยมีผลงานของ
 ‘อาจารย์ชุติปัญโญ’ พระนักพัฒนาจิตใจที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่สู่
คนรุ่นใหม่เล่มแรก คือ ‘ชีวิตที่เหนื่อยนัก พักเสียบ้างดีไหม’ ที่ออกมาได้ถูกช่วงจังหวะ
ชีวิตของผู้อ่านในขณะนั้นและผลตอบรับมาดีมาก ซึ่งหนังสือเล่มนี้จุดประกายความคิดให้เรา
ตระหนักถึงคุณค่าและพลังของ ‘จิตใจ’ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทุกวันนี้
‘ใยไหม’ ก็ยังยืนหยัดในการผลิตหนังสือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญา
รวมทั้งเป็นกำลังใจดั่ง ‘เพื่อนแท้ที่คอยดูแลใจคุณเสมอ’ อย่างที่เคยเป็นตลอดมาค่ะ”
ปัจจุบัน สำนักพิมพ์ใยไหมแบ่งหนังสือออกเป็น 4 หมวด คือ หมวดพัฒนาตนเอง หมวด
จิตวิทยาความรัก หมวดธรรมะประยุกต์ และหมวดวรรณกรรมขำขัน ซึ่งแต่ละหมวดก็จะมี
นักเขียนที่เป็น ‘จุดขาย’ ของสำนักพิมพ์ อาทิ ว.แหวน,ปูปรุง,ลูกปัด,ออนอุมาร์,
 TARO, มาบุชี่,ทะเลน้อย, ชุติปัญโญ, กิตติเมธี ฯลฯ ซึ่งคุณวรวรรณ ย้ำกับเราว่า
 หนังสือทุกเล่มของสำนักพิมพ์ใยไหมผลิตออกมาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักพิมพ์คือ
 เป็นองค์กรคุณภาพที่ผลิตหนังสือ และสื่อความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตใจและ
ปัญญาแก่ผู้อ่าน

คุณวรวรรณ---สำนักพิพม์ใยไหม

            “สิ่งสำคัญที่ทำให้ ‘ใยไหม’ สามารถยืนหยัดอยู่ในใจของนักอ่านวัยรุ่นไทยตลอด
ระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา คือ 
          ประการที่ 1 ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รักษาผลงานที่มีคุณภาพของงานทุกชิ้นตั้งแต่
การคัดเลือกต้นฉบับ ออกแบบรูปเล่ม วาดภาพประกอบ ตลอดจนกระบวนการผลิต หรือ
แม้กระทั่งต้องตรวจสอบคุณภาพของหนังสือเพื่อส่งให้กับร้านหนังสือทั่วประเทศ โดย
ยึดหลัก Best Book For Best Life
          ประการที่ 2 นักเขียนหลายคนอยู่คู่กับใยไหมมาตั้งแต่ต้น จะมีพัฒนาการด้านภาษา
ที่พัฒนามาพร้อมๆ กับสำนักพิมพ์ ทำให้นักเขียนรู้จุดยืนว่าลูกค้าของพวกเขาต้องการอะไร
 ณ ช่วงเวลานั้นและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ เพื่อผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ใกล้ชิดกับ
ผู้อ่านของเขาเสมอ 
          ประการที่ 3 ดีไซน์ของหนังสือ จะเป็นเอกลักษณ์และพัฒนาสร้างสรรอยู่เสมอ มีการ
ค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ลงตัว สวยงามตามแบบฉบับของใยไหมทรงคุณค่าแก่การเก็บรักษา 
         ประการที่ 4 หนังสือใยไหมเป็นเสมือน ‘เพื่อนแท้’ ที่คอยให้กำลังใจ จุดประกายความคิด
 ปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อ่านได้ในทุก
สถานการณ์ของชีวิต” คุณวรวรรณ สรุปถึง ‘จุดแข็ง’ ของสำนักพิมพ์ใยไหมให้ฟัง

        เมื่อถามถึงเสียงตอบรับจากผู้อ่าน คุณวรวรรณบอกว่า “เสียงตอบรับจากแฟนๆ ค่อนข้างดี
นะคะ เพราะนักเขียนของเราแต่ละคนจะมีผลงานประมาณ 3-4 เล่มต่อปี ลูกค้าและแฟนๆ จึง
ตั้งใจรอผลงานของนักเขียนที่พวกเขาชื่นชอบ ทุกครั้งที่ออกบูธงานหนังสือฯ ใยไหมจะเป็น
อีกหนึ่งสำนักพิมพ์ที่มีแฟนๆ เข้ามาเลือกซื้อหนังสือ พบปะพูดคุยกับนักเขียนอย่างเป็นกันเอง
ในบรรยากาศอบอุ่น
        เรายังมีทั้งสมาชิกและแฟนคลับจากทาง
www.yaimaibook.com
มาร่วมแชร์ความคิดเห็น เล่นเกมร่วมสนุก เขียนบทความบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันและเฟ้นหานักเขียนหน้าใหม่ให้กับใยไหมด้วย ทั้งหมดนี้
ทำให้เรามีกำลังใจในการผลิตหนังสือดีมีคุณภาพต่อไป นอกจากนี้ นักเขียนและ
แฟนคลับก็มีการสร้างความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง นักเขียนใยไหมจะเป็นที่ปรึกษา
 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ บางครั้งอ่านหนังสือแล้วตรงกับชีวิตในขณะนั้นไม่รู้ว่าจะ
หาทางแก้อย่างไร นักเขียนของใยไหมจะร่วมพูดคุยและแนะนำเพื่อให้กำลังใจและ
วิธีคิดแก่แฟนๆ เพื่อทำให้พวกเขามีความสุขค่ะ”

         ล่าสุด สำนักพิมพ์ใยไหมมีโครงการจำหน่ายราคาพิเศษหนังสือร่วมกับร้าน
‘เซเว่นอีเลฟเว่น’ และ ‘บุ๊คสไมล์’ ด้วย สำหรับเรื่องนี้คุณวรวรรณกล่าวว่า
“เราอยากเผยแพร่หนังสือที่ดีที่สุดของใยไหมอย่างน้อยปีละ 1-2 เล่ม คัดสรร
มาเป็น Best Book For Best Life ให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้อ่าน
อยากให้คนที่เข้าร้าน ‘เซเว่นอีเลฟเว่น’ ได้หยิบหนังสือของใยไหมไปอ่าน
เพื่อจุดประกายความคิดในการใช้ชีวิตในยุคนี้ จึงคัดเลือกหนังสือที่ดีที่สุดและมี
ยอดพิมพ์มากที่สุด นั่นคือ ‘เป็นอะไรไปความรัก?’ ของ ว.แหวน นักเขียนติด
อันดับ Best Seller ที่ยังคงเป็นอมตะมีคุณค่าทุกยุคสมัย มาวางจำหน่าย
และรายได้จากการจำหน่ายหนังสือส่วนหนึ่งนำเข้าโครงการสร้างหอสมุดและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน จ.กาฬสินธุ์ อันเป็นการริเริ่มของท่าน ‘ชุติปัญโญ’
พระนักเขียนของใยไหมค่ะ”

     “หนังสือ ‘เป็นอะไรไปความรัก?’ นี้ เขียนขึ้นมาโดนใจคนส่วนใหญ่ เพราะได้
พูดถึงมุมมองที่มีต่อความรัก ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทุกคน ‘ว.แหวน’ เข้าใจ
เขียนเนื้อหาให้มีลักษณะคล้ายเป็นคำถามที่คนส่วนมากคาใจหรือกังวลในความรักที่
ไม่ชัดเจน ไม่สมหวังของคนในทุกยุคสมัย ยิ่งหากได้ลองอ่านจะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้
สามารถตอบโจทย์ของความรักที่ใครๆ คิดว่ายากได้อย่างลงตัว สามารถเสนอความคิด
ที่ใช้ควบคุมสถานการณ์ในใจของคนที่สับสนในรักได้อย่างน่าทึ่งความคิดคมๆ จะช่วย
จุดประกายตัวเองให้สว่างขึ้นเพื่อขับไล่ความมืดมนในเส้นทางรัก มีอยู่แทบจะทุกบท
ในเล่มนี้ค่ะ” คุณวรวรรณกล่าวถึงหนังสือเล่มพิเศษเล่มนี้

คุณวรวรรณ---สำนักพิพม์ใยไหม

       ก่อนจากกันในวันนั้น คุณวรวรรณสรุปสั้นๆ ในฐานะผู้บริหารของ ‘สำนักพิมพ์ใยไหม’
 ว่า “เราต้องการเผยแพร่หนังสือที่ดีมีคุณค่า เพื่อกลุ่มผู้อ่านให้กว้างขึ้น และยังคงยึด
หลักเพื่อพัฒนาปัญญาและจิตใจ ทีมงานทุกคนในใยไหมมีการฝึกสติ และปฏิบัติธรรม
เป็นประจำ เพื่อที่ทุกคนจะได้พัฒนาจิตใจของตัวเองก่อนที่จะนำมาใช้ปรับในงานที่
ตนเองรับผิดชอบ เพื่อผลิตผลงานดีที่สุดให้กับผู้อ่านต่อไป เราเชื่อว่า หนังสือของใยไหม
เป็นประโยชน์กับทุกคน อยู่ที่คนอ่านจะเลือกหยิบอ่านสิ่งที่ตรงกับตัวเองในประเด็นอะไร
 หรือช่วงสถานการณ์ไหนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเอง
ทั้งหมดนี้คือความเป็นมาของสำนักพิมพ์เล็กๆ ที่พัฒนามาสู่สำนักพิมพ์คุณภาพอันเป็น
เสมือนเพื่อนแท้ของเยาวชนไทย มุ่งหวังที่จะมอบมุมมองความคิด ประสบการณ์ดีๆ กำลังใจ
 และแรงบันดาลใจผ่านหนังสือดีสู่ผู้อ่านในตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า
 ‘สิ่งดีๆ เริ่มที่ใจ’ เป็นสำคัญ –และเราก็เชื่อแบบนั้น!!


รายชื่อผู้โชคดีจากคอลัมน์ ‘ธุรกิจหนังสือ’ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2552  จำนวน 5 ท่าน
ได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ปริ๊นเซส
1.คุณเบญจรัตน์  นามวงศ์  จ.สมุทรสาคร 
2.คุณแอนนา  อำพรเวช  จ.สมุทรปราการ  
3.คุณเกรียงไกร  พันจินา  กรุงเทพฯ   
4.คุณสุวัตร ขวัญยืน  จ.ภูเก็ต  
5.คุณชูชีพ  ห่วงไธสงค์  จ.นครราชสีมา


all magazine และสำนักพิมพ์ใยไหม ชวนผู้อ่านลุ้นรับหนังสือของ
สำนักพิมพ์ใยไหม จำนวน 10 เล่ม   เพียงตอบคำถามว่า หนังสือ ‘เป็นอะไรไปความรัก?’
ของสำนักพิมพ์ใยไหม เป็นผลงานของ "นักเขียน" ท่านใด
เขียนคำตอบและติดมุมคอลัมน์ ‘ธุรกิจหนังสือ’ ลงบนไปรษณียบัตร ส่งมาที่

    ‘ธุรกิจหนังสือ’ all magazine
            เลขที่ 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 24
                   ถนนสีลม     
                   เขตบางรัก
                   กรุงเทพฯ                       10500

**ภายในวันที่ 25 เมษายน 2552 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในคอลัมน์ ‘ธุรกิจหนังสือ’
     ฉบับเดือนพฤษภาคม 2552

Comments

KUNLANAN
# KUNLANAN
Thursday, January 26, 2012 5:20 PM
ขอประวัติ พี่ปูปรุง หน่อยค่ะ

จะเอาไปทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะ

ขอบคุณค่ะ [ถ้าส่งมาตามที่อยู่ E-mail]
satit
# satit
Tuesday, May 08, 2012 9:53 AM
สวัสดีครับ

ผมมาจากโรงพิมพ์น่ะครับ

คือทางเราโรงพิมพ์เปิดใหม่

โดยผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

หากทางสำนักพิมพ์มีงานที่พิมพ์ไม่ทันหรืองานล่าช้า

ทางเรายินดีอย่างยิ่งหากท่านใช้บริการเรา

หากท่านสนใจ ติดต่อ E-mail - zero_ios99@hotmail.com

ขอบพระคุณมากครับ

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

 


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );