คอลัมน์แนะนำ....อวยพรงานแต่งงานอย่างไรให้ทันสมัย > All Magazine
    Search
  
05
คอลัมน์แนะนำ....อวยพรงานแต่งงานอย่างไรให้ทันสมัย

ลับฝีปาก : นิเวศน์  กันไทยราษฎร์

อวยพรงานแต่งงานอย่างไรให้ทันสมัย

อวยพรแต่งงาน

         ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ไปงานฉลองสมรส  พบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้รับเชิญขึ้นกล่าวอวยพร
 ให้โอวาทคู่บ่าวสาว
         บางคนให้โอวาสยืดยาว 11 - 12 ข้อ  บางคนสั้นลงหน่อยก็เรือน 3 น้ำ 4 แล้วก็อธิบายขยายความ
ซึ่งคนในงานก็ไม่ค่อยฟัง  ฟังก็ไม่เข้าใจ  อีกทั้งลีลาของผู้ใหญ่ให้โอวาทไม่เร้าใจ จืดชืดอีกด้วย
          ถามมาว่าการให้โอวาทมีความจำเป็นไหม
          ผมขอตอบว่า  จะให้ก็ได้ ไม่ให้ก็ได้  ถ้าผู้ขึ้นพูดมีอาวุโสมากเพียงพอ  และมีหลักในการครองชีวิตคู่ที่เป็นตัวอย่าง
ชัดเจน  ก็ให้ได้  แต่อย่ายาว อย่าเชย  พูดให้เข้าใจง่าย
          บางคนให้โอวาทแบบชวนให้คิดไปได้หลายทาง เช่น “การร่วมชีวิตคู่ อย่าคิดแต่จะเอาท่าเดียว”
          เนื้อหาที่เกริ่นและน้ำเสียงก้าวเลยอารมณ์ขึ้นไปไกลจนใกล้ที่จะนำไปสู่ความไม่เหมาะสมแล้ว
          แต่ถ้ามี ‘ความสามารถ’ และไม่มีเจตนาจะให้ใครคิดไปในทางลามกก็ต้องเติมให้เต็มว่า “การใช้ชีวิตคู่
เป็นชีวิตที่ต้องเป็นผู้ให้ และผู้รับ  ให้ความรัก ให้ความเข้าใจ  แล้วจะนำไปสู้การให้อภัย  ยอมรับความแตกต่างกันได้”
          ถ้าชีวิตคู่มุ่งที่จะเป็นผู้รับ  คอยแต่จะเรียกร้องจากอีกฝ่ายโดยไม่ยอมให้  เช่น เรียกร้องให้สนใจ  เข้าใจ ปรนเปรอ
ในสารพัดสิ่งที่ตนชอบ
         อย่างนี้จะนำชีวิตคู่ไปสู่ความเครียด  จึงขอฝากไว้ว่า  นอกจากจะมีความรักเป็นตัวเชื่อมให้ครองชีวิตคู่แล้ว  ต้องมี
ความเข้าใจ  ให้อภัย  ยอมเป็นผู้ให้ได้
           ให้โอวาทแนะนำการใช้ชีวิตคู่ ขนาดที่เขียนเป็นตัวอย่างมานี้ได้เนื้อหาดี  แต่ก็อาจยากในบางโอกาส ต้องพิจารณา
ให้เหมาะสม
           ผมขอแนะนำวิธีกล่าวอวยพรงานแต่งงานอีกวิธีหนึ่ง หลีกเลี่ยงการให้โอวาทซึ่งไม่ใช่สิ่งจำเป็นนั่นก็คือ
   “ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพที่กรุณามาร่วมรวมใจด้วยความปีติยินดีของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง ซึ่งตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ คงจะเหมือนผม 
ทั้งคู่เหมาะสมกันมาก มองมุมไหนก็เหมาะสมและผมก็ไม่จำเป็นต้องให้โอวาทใดๆ อีกเลย ไม่ต้องแนะนำการใช้ชีวิตคู่อีกด้วย”
         เว้นจังหวะสักนิดก่อนกล่าวต่อว่า “เพราะทั้งคุณแก้วตาและคุณสมัครใจมาจากครอบครัวที่ดีที่อบอุ่น ได้คุณพ่อคุณแม่
ดูแลเลี้ยงดูมาอย่างดี  นอกจากนั้นยังมีการศึกษา  ทำงานเก่ง  เฉลียวฉลาดจนก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ  ดังที่ทราบกันอยู่ 
         ท่านทั้งหลายครับ  เราทุกคนรวมทั้งผมด้วย จึงเพียงแต่มายินดีและให้กำลังใจก็เพียงพอแล้ว  และถ้าทุกท่านรวมพลังกัน
ทั้งห้องนี้ ทั้งงานนี้ก็จะเป็นกำลังใจอันมหาศาลต่อการใช้ชีวิตคู่ของทั้งสองคน ให้ยั่งยืนรุ่งเรืองสมความมุ่งหวังตั้งใจ”
         วิธีนี้อาจจะจบด้วยการเชิญทุกคนลุกขึ้นดื่มอวยพรด้วยก็ยังได้  แต่นั่นต้องพิจารณาว่า  คนพูดก่อนหน้าเราเขาเชิญดื่ม
อวยพรหรือยัง
          ถ้าดื่มไปแล้ว  หลีกเลี่ยงการเชิญชวนให้ดื่มซ้ำ
          เพื่อมิให้คนรำคาญอะไรซ้ำซาก  หลีกเลี่ยงเป็นสิ่งดีครับ


อวยพรแต่งงงาน

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

 


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );