Search
  
05
คอลัมน์แนะนำ....อวยพรงานแต่งงานอย่างไรให้ทันสมัย

ลับฝีปาก : นิเวศน์  กันไทยราษฎร์

อวยพรงานแต่งงานอย่างไรให้ทันสมัย

อวยพรแต่งงาน

         ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ไปงานฉลองสมรส  พบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้รับเชิญขึ้นกล่าวอวยพร
 ให้โอวาทคู่บ่าวสาว
         บางคนให้โอวาสยืดยาว 11 - 12 ข้อ  บางคนสั้นลงหน่อยก็เรือน 3 น้ำ 4 แล้วก็อธิบายขยายความ
ซึ่งคนในงานก็ไม่ค่อยฟัง  ฟังก็ไม่เข้าใจ  อีกทั้งลีลาของผู้ใหญ่ให้โอวาทไม่เร้าใจ จืดชืดอีกด้วย
          ถามมาว่าการให้โอวาทมีความจำเป็นไหม
          ผมขอตอบว่า  จะให้ก็ได้ ไม่ให้ก็ได้  ถ้าผู้ขึ้นพูดมีอาวุโสมากเพียงพอ  และมีหลักในการครองชีวิตคู่ที่เป็นตัวอย่าง
ชัดเจน  ก็ให้ได้  แต่อย่ายาว อย่าเชย  พูดให้เข้าใจง่าย
          บางคนให้โอวาทแบบชวนให้คิดไปได้หลายทาง เช่น “การร่วมชีวิตคู่ อย่าคิดแต่จะเอาท่าเดียว”
          เนื้อหาที่เกริ่นและน้ำเสียงก้าวเลยอารมณ์ขึ้นไปไกลจนใกล้ที่จะนำไปสู่ความไม่เหมาะสมแล้ว
          แต่ถ้ามี ‘ความสามารถ’ และไม่มีเจตนาจะให้ใครคิดไปในทางลามกก็ต้องเติมให้เต็มว่า “การใช้ชีวิตคู่
เป็นชีวิตที่ต้องเป็นผู้ให้ และผู้รับ  ให้ความรัก ให้ความเข้าใจ  แล้วจะนำไปสู้การให้อภัย  ยอมรับความแตกต่างกันได้”
          ถ้าชีวิตคู่มุ่งที่จะเป็นผู้รับ  คอยแต่จะเรียกร้องจากอีกฝ่ายโดยไม่ยอมให้  เช่น เรียกร้องให้สนใจ  เข้าใจ ปรนเปรอ
ในสารพัดสิ่งที่ตนชอบ
         อย่างนี้จะนำชีวิตคู่ไปสู่ความเครียด  จึงขอฝากไว้ว่า  นอกจากจะมีความรักเป็นตัวเชื่อมให้ครองชีวิตคู่แล้ว  ต้องมี
ความเข้าใจ  ให้อภัย  ยอมเป็นผู้ให้ได้
           ให้โอวาทแนะนำการใช้ชีวิตคู่ ขนาดที่เขียนเป็นตัวอย่างมานี้ได้เนื้อหาดี  แต่ก็อาจยากในบางโอกาส ต้องพิจารณา
ให้เหมาะสม
           ผมขอแนะนำวิธีกล่าวอวยพรงานแต่งงานอีกวิธีหนึ่ง หลีกเลี่ยงการให้โอวาทซึ่งไม่ใช่สิ่งจำเป็นนั่นก็คือ
   “ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพที่กรุณามาร่วมรวมใจด้วยความปีติยินดีของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง ซึ่งตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ คงจะเหมือนผม 
ทั้งคู่เหมาะสมกันมาก มองมุมไหนก็เหมาะสมและผมก็ไม่จำเป็นต้องให้โอวาทใดๆ อีกเลย ไม่ต้องแนะนำการใช้ชีวิตคู่อีกด้วย”
         เว้นจังหวะสักนิดก่อนกล่าวต่อว่า “เพราะทั้งคุณแก้วตาและคุณสมัครใจมาจากครอบครัวที่ดีที่อบอุ่น ได้คุณพ่อคุณแม่
ดูแลเลี้ยงดูมาอย่างดี  นอกจากนั้นยังมีการศึกษา  ทำงานเก่ง  เฉลียวฉลาดจนก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ  ดังที่ทราบกันอยู่ 
         ท่านทั้งหลายครับ  เราทุกคนรวมทั้งผมด้วย จึงเพียงแต่มายินดีและให้กำลังใจก็เพียงพอแล้ว  และถ้าทุกท่านรวมพลังกัน
ทั้งห้องนี้ ทั้งงานนี้ก็จะเป็นกำลังใจอันมหาศาลต่อการใช้ชีวิตคู่ของทั้งสองคน ให้ยั่งยืนรุ่งเรืองสมความมุ่งหวังตั้งใจ”
         วิธีนี้อาจจะจบด้วยการเชิญทุกคนลุกขึ้นดื่มอวยพรด้วยก็ยังได้  แต่นั่นต้องพิจารณาว่า  คนพูดก่อนหน้าเราเขาเชิญดื่ม
อวยพรหรือยัง
          ถ้าดื่มไปแล้ว  หลีกเลี่ยงการเชิญชวนให้ดื่มซ้ำ
          เพื่อมิให้คนรำคาญอะไรซ้ำซาก  หลีกเลี่ยงเป็นสิ่งดีครับ


อวยพรแต่งงงาน

 


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );