Search
  
27
กระทรวงไอซีที หนุน “ไปรษณีย์ไทย” จับมือ “ซีพี ออลล์” พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ไทย
กระทรวงไอซีที หนุน “ไปรษณีย์ไทย” จับมือ “ซีพี ออลล์”
พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ไทย

                               ไปรษณีย์ไทย” จับมือ “ซีพี ออลล์”

   เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางธุรกิจด้านขนส่งและกระจายสินค้า   ระหว่างไปรษณีย์ไทย และ เซเว่น อีเลฟเว่น
ขึ้น ณ ห้องกรุงเทพ 2
ชั้น M     โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลพลาซา   ลาดพร้าว   โดยได้รับเกียรติจาก    คุณณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ          และการสื่อสาร    (ไอซีที  )
เป็นประธานในพิธี
และได้รับเกียรติจาก      คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย (จำกัด)
และคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ     บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้าน
อิ่มสะดวก “เซเว่น อีเลฟเว่น”   
เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละหน่วยงาน

          ทั้งนี้ คุณณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ไอซีที)
กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีดังกล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค          ให้ประชาชนได้รับสินค้าที่สั่งซื้ออย่างรวดเร็ว           โดยใช้จุดแข็งด้านเครือข่าย
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศของไปรษณีย์ไทยมาจัดการด้านขนส่งและกระจายสินค้า ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การทำงานที่แข็งแกร่งมีเสถียรภาพร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการตอกย้ำความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการ
ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแก่ธุรกิจภาคเอกชน และศักยภาพของบริษัทไปรษณีย์ไทยซึ่งได้ขยายขอบเขต
บริการที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

          ทางด้าน คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
กล่าวถึงความพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าแก่ เซเว่น อีเลฟเว่น ว่า ไปรษณีย์ไทย จะรับหน้าที่ขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อ
ผ่านทาง    เซเว่น   แคตตาล็อก    โดยรับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของ  เซเว่น อีเลฟเว่น ที่อำเภอบางบัวทอง
ก่อนกระจายไปยังสาขาต่างๆ ของ เซเว่น   อีเลฟเว่น   ในจังหวัดนครราชสีมา   รวม   115   สาขา ซึ่งใช้เครือข่าย
หน่วยบริการไปรษณีย์โลจิสติกส์หลักสี่ของไปรษณีย์ไทย     ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าแก่ภาคธุรกิจ
มาบริหารจัดการด้านขนส่งและกระจายสินค้าไปยังจังหวัดปลายทางอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในราคาคุ้มค่า
ด้วยมาตรฐานขนส่งระดับเดียวกับเอกชน

คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

         สำหรับ คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
บริษัทได้วางนโยบาย     ในการดำเนินธุรกิจ   ให้บริการความสะดวกแก่สังคมและชุมชนมายาวนานเกือบ   25   ปี
ซึ่งนอกเหนือจากที่ เซเว่น อีเลฟเว่น จะมุ่งเน้นนโยบาย “อิ่มสะดวก” แล้ว ยังอำนวยความสะดวกในรูปแบบอื่นๆ
อีกมากมาย อาทิ การเป็นช่องทางในการรับชำระค่าบริการต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
ค่าตั๋วเครื่องบินการรับชำระภาษีรถยนต์หรือการซื้อตั๋วภาพยนตร์เป็นต้น ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า8,000แห่ง
ทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการโดยเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม และนับจากนี้ไป
เซเว่น อีเลฟเว่น จะร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการอำนวยความสะดวกด้านการกระจายและขนส่ง
สินค้าและร่วมกันอำนวยความสะดวกกับลูกค้าของ      ไปรษณีย์ไทยในการเป็นจุดจำหน่ายกล่องและซองขนาด
มาตรฐานในการส่งไปรษณีย์ที่ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

          “เซเว่น อีเลฟเว่น   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า   การเริ่มต้นนำร่องให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง    2   รูปแบบที่กล่าวมาแล้วนี้
จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของกันและกันได้เป็นอย่างดีและจะนำมาซึ่งโครงการใหม่ๆอีกมากมายในอนาคต
และขอยืนยันว่าเซเว่น อีเลฟเว่น มีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการให้บริการความสะดวกรูปแบบใหม่ๆและทันสมัย
กับไปรษณีย์ไทยเพื่อมอบความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องและยาวนานต่อไป”
คุณปิยะวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

หมายเหตุ ขอบคุณข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักสื่อสารองค์กร และ7Dailynet

 

all Magazine :  ปีที่ 12  ฉบับที่  1 เดือนพฤษภาคม 2560


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );